Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

The puddingclub

Disclaimer Verloskundige praktijk Stephanie Stevens

De door Verloskundige praktijk Stephania Stevens verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verloskundige praktijk Stephania Stevens kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Verloskundige praktijk Stephania Stevens en de (eventuele) overige leveranciers en/of betrokkenen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Verloskundige praktijk Stephania Stevens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Verloskundige praktijk Stephania Stevens worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Verloskundige praktijk Stephania Stevens.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Verloskundige praktijk Stephania Stevens omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen.

Intellectueel Eigendom

Copyright (auteursrecht) is berust bij de respectievelijke eigenaren. Nadruk verboden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te wijzigen, te verwijderen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de auteur ervan. Trademarks (handelsmerken) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en mogen niet gebruikt worden zonder toestemming van de respectievelijke eigenaren.