Verloskundigenpraktijk Wormer & WormerveerZwangerschap

Zwangerschap

Als je zwanger bent, ben je onderhevig aan allerlei emoties, geluk en onzekerheid wisselen elkaar af. Meestal weet je omgeving de eerste weken niet dat je zwanger bent, maar je zit wel vol met vragen: Wat gebeurt er allemaal en wat moet ik allemaal doen?

Je kunt je al vroeg in de zwangerschap aanmelden bij onze praktijk. Daar krijg je een afspraak voor de eerste echo en een intake.

Ook kun je al vroeg in de zwangerschap -5/6 weken- een eerste afspraak bij de verloskundige maken, zij kan al je vragen beantwoorden en geeft je bij de intake alle informatie om alles te regelen. Meestal krijg je de eerste controle bij 8 weken zwangerschapsduur, dit in verband met informatie over bepaalde onderzoeken die je vroeg in de zwangerschap kunt laten doen. Bijvoorbeeld de combinatietest, dit is een kansberekende test die bestaat uit een bloedtest en een echo. Bij de echo wordt de nekplooi van de baby gemeten, deze is verdikt als er sprake is van  een chromosomale afwijking (syndroom van down). Het is raadzaam om je goed te laten voorlichten omtrent dit onderzoek.

De eerste controle duurt ongeveer 60 minuten en bevat onder meer:

  • Het berekenen van de uitgerekende datum.
  • Informatie over prenatale diagnostiek, schadelijke invloeden zoals eten/roken/alcohol.
  • Uitvragen ziekteverleden, ziekten in de familie.
  • Uitleg terugkomschema.
  • Eventuele vragen beantwoorden.
  • Bespreken echo afspraak.
  • Je krijgt papieren mee voor een bloedonderzoek en de echo.

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs en je verzekeringspas mee te nemen naar de eerste controle. De vervolgcontroles duren ongeveer 15 minuten en in die controle wordt de bloeddruk gemeten, de groei van de baby gecontroleerd en eventuele vragen beantwoord. In principe heb je recht op twee echo´s, de termijnecho en de 20 weken routine echo.

Even een kort schema over welke items wanneer in de zwangerschap behandeld worden;

6-8 weken:

De intake en de counseling over de combinatietest, regelen van de  eerste echo, labformulieren mee om zwangerenbloed te laten prikken.

12 weken:

Bespreken bloeduitslagen en eventueel bespreken van de uitslag combinatietest, indien deze is uitgevoerd. En we kunnen dan met de doptone luisteren naar het hartje van de baby.

Uitslag routine echo 20 weken bespreken, eventueel erkenning van de vrucht bespreken.

28 weken:

Labformulier mee voor het bepalen van ijzergehalte en glucose, info avonden door de diverse ziekenhuizen bespreken.

30 weken:

Eventueel een thuisbezoek door de kraamzorg of verloskundige en het bevalplan ter sprake brengen.

32 weken:

Het bevalplan bespreken.

34 weken:

Pijnstilling bespreken.

36 weken:

Afspraak liggingsecho maken en bevalinformatie bespreken en nu elke week een afspraak bij de verloskundige inplannen.

TIP: schrijf eventuele vragen op als je op controle komt, zo voorkom je dat je bepaalde zaken vergeet te vragen.